Image

LISEPRO- başarılı bir proje için çözüm ortağınız

Açık alanlardaki fotovoltaik sistemler, iklim hedeflerine ulaşmak önemli bir yapı taşıdır. Teknolojilerimiz, kaliteli, güvenilir ve halihazırda birçok kez test edildi.
Bu tür tesislerin kurulumu birçok kişiye fayda sağlar: toprak sahipleri için ek gelir, gün geçtikve artan enerji fiyatlarından muaf kalma temiz enerji güç kaynağı için de katkıda bulunur.


Bir projenin başarılı bir şekilde uygulanması için yetkin ve deneyimli bir ortak seçmek belirleyicidir.
LISEPRO arazi sahipleri,dünya çapında çiftçiler ve mülk sahipleri ile birlikte çalışır.
Ortaklarımızla birlikte yenilenebilir enerji projelerini, en yüksek kalite gerekliliklerini karşılaması için devamlı geliştiriyoruz
Yenikenebilir enerji sektöründe 18 yılı aşkın tecrübemiz ve dünya çapında 7,2 GW'ın üzerinde bir proje portföyü geliştirdik ve/veya inşa ettik. Ayrıca 2 GW'lık yenilenebilir enerji sistemlerine de proje service, operasyonel yönetim ve bakım sürdürüyoruz.
Fikir aşamasından proje geliştirme aşamasına açık alan fotovoltaik sistemi çalıştırmak için
Bu broşürde sadece en önemlilerini özetledik.

Sorularınız için her proje aşamasında
arazi ve proje sahipleri için sabit
yetkin bir irtibat elemanı mevcuttur.

LISEPRO İLE BİR GES PROJESİ – İLK BAKIŞTA ARAZİ ve PROJE SAHİPLERİ İÇİN AVANTAJLAR:

 • GES kullanımından elde edilen kira geliri gelirinizi arttırır. Hava durumuna bağlı tarımdaki kazanç riskleri sonuç olarak, daha az önem arz eder.
 • Finansman mekanizması olmaksızın piyasalarda büyük yenilenebilir enerji projelerinin uygulanması da, Özellikle EEG dışındaki projeler için tecrübemizden faydalanabilirsiniz
 • Tüm proje akışını ile tek elden planlayıp uyguluyoruz. Başlama fikrinden anahtar teslimine kadar tüm proje süresince deneyimli elemanlarımız devamlı yanınızdadır.
 • Tüm katılımcıların isteklerini ve ihtiyaclarını dikkate alıyor, örneğin inşaa planlaması yoluyla olabilecek en kaliteli tarımsal öngörülerimizi sunuyoruz.
 • Sözleşmenin başarılı bir şekilde akdedilmesi üzerine anlaşmadan doğan olası avukat masraflarının belirli bölümlerini üstleniyoruz
 • Yeşil bakımın isteğe bağlı olarak planlanması ve ek bir gelir kaynağı olarak toprak sahiplerine sunulması da planlıyoruz
Image

Alanlarınız GES için uygun mu?

Başlangıçta, Ges projesinin kurulması için uygun olup olmadığı sorusu vardır.Bunu yapabilmek için bir şirket içi, özellikle GES planlamanın ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış coğrafi bilgi sistemi (GIS) ile çeşitli planlama kriterleri göz önünde tutularak planlıyoruz

Herhangi bir lisans kısıtlamasını kontrol etmenin yanı sıra alan büyüklüğü, enerji verimliliği değerleri gibi kriterler ve şebeke bağlantı seçenekleri çok önemli bir rol oynar ki bunlar bir GES projesinin kazancı için belirleyici unsurlardır.

Bir açık alan sisteminin uygulanmasına gelince, herşeyin yanısıra yöre halkının desteği de tarafından belirleyicidir, kabul görmüş kriterleri uygunluğun değerlendirilmesinde de önemli bir rol oynar

CBS analizinin sonuçları, bulgularla karakterize integre edildikten sonra proje ekibimizin saha denetimleri ile veriler desteklenir. Ardindan tüm bilgilere birlikte bir değerlendirme yapabilir. Bir projenin gerçekleşme olasılığı için bu çok önemlidir, çünkü proje planlarının ilerlemesi aynı zamanda maliyet oranınıda da ifade eder.
Yetkinliğimiz ve uzman ekibimiz sayesinde fikir aşamasından projenin anahtar teslimine kadar profesyonel bir şekilde her zaman yanınızdayız.

Planlama yaparken, GES sistemlerinin insanlar, çevre ve manzara üzerindeki etkisini en aza indirmeye özen gösteriyoruz.

Image
Bir yer seçerken çeşitli gerekli teknik faktörler dikkate alınır, örneğin
 • Yüzeyin yönü ve eğimi dahil ayarkoşulları
 • Şebeke bağlantı seçenekleri
 • Toprak durumu
 • Konut binalarına ve altyapıya uzaklık
 • Yol bağlantısı/erişimi
Ek olarak, konuma özgü diğer hususlar da dikkate
alınır.
 • Doğa koruma kanunu kapsamında korunan alanlar
 • Biyotoplar
 • Türlerin Korunması Yönleri
 • Hidroloji
 • Manzara ve Görsel etki
 • Doğasal atıklar
Image
Bingül sok. no 7
34535 Büyükçekmece-Istanbul
 Tel:
+90 212 863 2230
 Mobile:
+90 543 419 7273
 E-Mail:
info@lisepro.com